Sản phẩm

bộ %

Cá đù xẻ bướm

135.000đ
bộ %

Bạch tuộc sashimi

310.000đ
bộ %

Cá cơm 5-7

Liên hệ
bộ %

Cá cơm 1-2

200.000đ
bộ %

Cá ngừ SaKu Sashimi

Liên hệ
bộ %

Sò điệp Nhật nửa mảnh

Liên hệ
bộ %

Bạch tuộc cắt

Liên hệ
bộ %

Ghẹ xanh cắt mảnh

Liên hệ
bộ %

Ghẹ xanh nguyên con

Liên hệ
bộ %

vẹm đen korea

Liên hệ
bộ %

Vẹm Xanh Newzelanf

Liên hệ
bộ %

cá biển sạch

Liên hệ
bộ %

Cá mú đỏ

Liên hệ
bộ %

Cá Ngừ Saku

Liên hệ
5 %

Tôm mũ ni đen

Liên hệ
5 %

Tôm tích

Liên hệ
5 %

Tôm hùm bông

Liên hệ
5 %

Tôm Càng Xanh

Liên hệ
5 %

Tôm mũ ni trắng

Liên hệ
5 %

Tôm mũ ni đỏ

Liên hệ