Chính sách và quy định chung

Chính sách vận chuyển

1. MỤC ĐÍCH:

Quy định chính sách giao nhận hàng với mong muốn tạo ra các giá trị gia tăng cho sản phẩm khi khách hàng mua sắm tại LLSea

2 PHẠM VI ÁP DỤNG:

2.1 Đối tượng áp dụng:

Tất cả các khách hàng mua sản phẩm tại LLSea

2.2 Khu vực áp dụng:

2.2.1 Giao hàng miễn phí:

- Giao hàng miễn phí tại khu vực Tp. HCM trong bán kính 10 Km tính từ địa chỉ của LLSea áp dụng cho đơn hàng giá trị từ 1 triệu đồng trở lên.

2.2.2. Phí vận chuyển phát sinh:

Từ Km thứ 11 - tính từ địa chỉ của LLSea, phí vận chuyển phát sinh sẽ được tính như sau:

- Phí vận chuyển phát sinh: 10.000 đ/Km

Lưu ý: Khách hàng vui lòng thanh toán chi phí đổi trả hàng và chi phí vận chuyển phát sinh (nếu có).