Tôm

 • Tôm hùm baby

  Tôm hùm baby

  Giá: Liên hệ
 • Tôm hùm bông thiên nhiên

  Tôm hùm bông thiên nhiên

  Giá: Liên hệ
 • Tôm hùm tre sống

  Tôm hùm tre sống

  Giá: Liên hệ
 • Tôm hùm bông

  Tôm hùm bông

  Giá: Liên hệ
 • Tôm hùm Alaska sống

  Tôm hùm Alaska sống

  Giá: Liên hệ
 • Tôm hùm Úc

  Tôm hùm Úc

  Giá: 500.000đ
 • Tôm hùm Canada đông lạnh

  Tôm hùm Canada đông lạnh

  Giá: Liên hệ
 • Tôm sú sống

  Tôm sú sống

  Giá: Liên hệ

Cá Tươi Sống

 • cá biển sạch

  cá biển sạch

  Giá: Liên hệ
 • Cá mú đỏ

  Cá mú đỏ

  Giá: Liên hệ
 • Cá Ngừ Saku

  Cá Ngừ Saku

  Giá: Liên hệ
 • Cá mặt quỷ sống

  Cá mặt quỷ sống

  Giá: Liên hệ
 • Cá Chình

  Cá Chình

  Giá: Liên hệ
 • Cá bớp

  Cá bớp

  Giá: Liên hệ
 • Cá chim biển sống

  Cá chim biển sống

  Giá: Liên hệ

Cua - Ghẹ

 • Cua gạch

  Cua gạch

  Giá: Liên hệ
 • Cua 2 da (cua cốm)

  Cua 2 da (cua cốm)

  Giá: Liên hệ
 • Chân cua tuyết

  Chân cua tuyết

  Giá: Liên hệ
 • Cua biển Bắc Mỹ

  Cua biển Bắc Mỹ

  Giá: Liên hệ

Ngao - Sò - Ốc

 • Vẹm đen biển Korea

  Vẹm đen biển Korea

  Giá: Liên hệ
 • Ốc móng tay chúa

  Ốc móng tay chúa

  Giá: Liên hệ
 • Nghêu đại

  Nghêu đại

  Giá: Liên hệ
 • Ốc tai tượng

  Ốc tai tượng

  Giá: Liên hệ
 • Sò huyết đại

  Sò huyết đại

  Giá: Liên hệ

Mực

 • Mực ống

  Mực ống

  Giá: Liên hệ
 • Mực lá

  Mực lá

  Giá: Liên hệ
 • Mực nang tươi

  Mực nang tươi

  Giá: Liên hệ
 • Mực trứng

  Mực trứng

  Giá: Liên hệ

Hải Sản Nhập Khẩu

 • Ốc vòi voi Canada

  Ốc vòi voi Canada

  Giá: Liên hệ
 • Sò đỏ

  Sò đỏ

  Giá: Liên hệ
 • Bào ngư viền đen

  Bào ngư viền đen

  Giá: Liên hệ
 • Hàu sữa newzeland

  Hàu sữa newzeland

  Giá: Liên hệ

Sản Phẩm Cao Cấp

 • Bạch tuộc sashimi

  Bạch tuộc sashimi

  Giá: 310.000đ

Cá khô

 • Cá cơm 5-7

  Cá cơm 5-7

  Giá: Liên hệ
 • Cá cơm 1-2

  Cá cơm 1-2

  Giá: 200.000đ

Hải Sản Tẩm Bột

Vẹm Xanh Newzeland

 • Vẹm Xanh Newzelanf

  Vẹm Xanh Newzelanf

  Giá: Liên hệ

vẹm đen korea

 • vẹm đen korea

  vẹm đen korea

  Giá: Liên hệ

Ghẹ xanh

 • Ghẹ xanh cắt mảnh

  Ghẹ xanh cắt mảnh

  Giá: Liên hệ
 • Ghẹ xanh nguyên con

  Ghẹ xanh nguyên con

  Giá: Liên hệ

Bạch tuộc cắt

 • Bạch tuộc cắt

  Bạch tuộc cắt

  Giá: Liên hệ

Sò điệp

 • Sò điệp Nhật nửa mảnh

  Sò điệp Nhật nửa mảnh

  Giá: Liên hệ

Cá ngừ SaKu Sashimi

 • Cá ngừ SaKu Sashimi

  Cá ngừ SaKu Sashimi

  Giá: Liên hệ

Cá khô